Kalite, ACS COMPOSITE’in Kurumsal İş İlkeleri’nin hayati ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ilkeler, güvenli, uyumlu, tercih edilen ürünler ve hizmetler sağlama eylemlerimizin temelini oluşturur. Güvenli bir geleceğe katkıda bulunan ürün ve hizmetleri sunmak için azmimizin kazanılmasında ve güven kazanmamızda önceliklidirler.ACS COMPOSITE’te, taahhüdümüz ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliği, uyumluluğu ve kalitesinden asla ödün vermemektir.

Hedeflerimize ulaşmak için herkesin örgütlenmesi, sorumluluklarını anlaması,  müşterilerimizi ve markamızı korumak için harekete geçme konusunda yetkilendirilmesi gerekir.

ACS COMPOSITE’te, Kalite Politikamız, daha iyi ürün ve hizmetlere olan bağlılığımızın temel unsurlarını da içermektedir;

  • Müşteriler tarafından güvenilen ve tercih edilen sıfır kusurlu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunulması amacıyla kalite zihiniyeti gelişimi oluşturulması.
  • İç yasaların yanı sıra ilgili yasa ve düzenlemelere uymak,
  • Herkes için, ürün güvenliğini garanti altına almak, kalite sorunlarını önlemek ve kalite hedeflerini ve sonuçlarını gözden geçirerek hataları ortadan kaldırmak amaçlı kalite yönetim sistemini geliştirmeye yönelik otokontrol yöntemini uygulamak.
  • Standartlar, eğitim, öğretim ve koçluk, denetim ve etkili iletişim aracılığıyla tüm çalışanlar ve üçüncü taraflar arasında katılım ve kalite sorumluluklarının teşvik edilmesi.

ACS COMPOSITE’de, ekip çalışması, katılım, aidiyet duygusu ve işbirliği, kalite hedeflerimize ulaşmak için çok önemlidir. Bu bağlamda, gerekli liderliği, yönetimi ve kaynakları sağlamayı taahhüt ediyoruz ve Kalite Politikasını yıllık olarak gözden geçirerek çalışanlara ve üçüncü taraflara iletilmesini sağlıyoruz.

Özünde Kalite, ürünlerimize, hizmetlerimize ve markamıza duyulan güvenin ilk ve öncelikli amacıdır. Daha da ötesi; kalite yaptığımız her şeyi söz verdiğimiz gibi teslim etmek ile ilgilidir. Her birimizin liderliğimiz, bağlılığımız ve tutkumuz aracılığıyla kalite ve güven kriterlerimize etki etme gücü vardır.

Sürdürülebilir bir şekilde değer yaratmak, etkin ve verimli bir şekilde güven oluşturmak için, ACS COMPOSITE:

  1. Politikalarımıza, ilkelerimize ve standartlarımıza tam şeffaflıkla saygı göstererek ürün güvenliğini ve tam uyumluluğu sağlar,
  2. Beklentileri her zaman karşılayan ya da daha kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak için, müşteri fikir ve gereksinimlerine değer vererek mutlak müşteri memnuniyetini geliştirir,
  3. Rekabet avantajı sağlamak için sürekli ivmelenen gelişim yaklaşımımızı uygulama fırsatlarını arayarak sıfır hata ve fire için maksimum çaba harcar.
  4. Kalite fikrini oluşturmak için tüm değer zincirimizde ve organizasyonumuzun tüm seviyelerinde herkesin bağlılığını sağlar.